Scroll Top

Kordian Lach

Założyciel firmy Swim Test. Od wielu lat pracuje w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. W 2015r. Zdobył tytuł doktora z zakresu kultury fizycznej. Ponadto ukończył studia podyplomowe na Uniwersytet Jagiellońskim na kierunku zarządzanie organizacjami sportowymi w UE uzyskując tytuł Managera Sportu. Swoje umiejętności trenerskie i instruktorskie czynnie wykorzystuje zarówno w pracy na uczelni, jak i na zajęciach pływackich organizowanych przez Swim Test. Ogromne doświadczenie sprawia, że każdy uczestnik zajęć staje się miłośnikiem pływania i spędzania czasu wolnego na basenie. Lata doświadczeń, które pozyskał na wielu szkoleniach, studiach podyplomowych o tematyce zarządzania oraz wieloletnia współpraca z Kadrą Polski, z którą brał udział w Olimpiadzie w 1996 r. w Atlancie świadczy o świetnym przygotowaniu zarówno w kwestii merytorycznej nauczania, jak i doskonałym podejściu praktycznym do każdego uczestnika zajęć. Kordian Lach uzyskał w 2009r. Stopień trenera klasy Mistrzowskiej w pływaniu, natomiast w poprzednich latach stopnie instruktora sportu m.in. w kajakarstwie, żeglarstwie, żeglarstwie deskowym. Dodatkowa działalność opiera się na problematyce badawczej oraz wielu publikacjach z zakresu pływania.